top of page

Engures pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 7.sanāksme


Piedalījās Baiba Dorne, Liene Rieksta, Kaspars Kārkliņš, Mārcis Elstiņš, Māra Elvika, Toms Strēlis, Ivo Berkolds, Kristīne Fišere-Blumberga, Baiba Strautmane, Inga Tramdaha, Gatis Ābele, Grieta Veinberga, Kristīne Raginska. Uz EPIKP sanāksmi uzaicināta arī zemes ierīkotāja Rudīte Kripa- Plieņciema Krasta ielas jautājuma atbildēšanai, kā arī kultūras nama vadītāja Nora Kukuvass- atbildēm par kultūras dzīves norisēm.

Sapulcē katram ciema pārstāvim tika piešķirta pastkastīte, kurā turpmāk iedzīvotāji mums varēs nodot savas vēstules un jautājumus. Kā arī tika atrādītas-sadarbībā ar biedrību “Engures izglītības un kultūrvides attīstībai”-izgatavotās atgādinājuma zīmes- “Atgādinām- suni turēt pavadā!”. Tās tuvākajā laikā tiks izvietotas pagasta ciemu teritorijās pie izejām uz jūru.

Tika izskatīts jautājums par sporta un kultūras dzīvi Engurē. Jautājumus rada sporta pasākumu plāna neesamība 2022.gadam, neapmierināto iedzīvotāju iesniegums un jautājumi par dažādiem starpgadījumiem kultūras dzīves norisēs. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja kultūras nama vadītāja, iesniegums nodots pagasta vadībai tālākai jautājuma izskatīšanai.

Aktualizējām jautājumu par ietvju noslodzi apkārt stadionam un pie bērnu rotaļu laukuma- vai pa šo ietvi ir atļauts pārvietoties ar auto? Tika nolemts atjaunot norobežojošos stabiņus šajās zonās, nodrošinot drošu vidi- atļaujot minētajā zonā iebraukt tikai komunālajam transportam.

Apspriežot mūsu pagasta saukļa “Enkurojies Engurē!” nodošanu oficiālajai reģistrācijai, tika pieņemts lēmums vēlreiz pārskatīt esošo logo un piedāvāt papildus idejas.

Informācijai tika apkopots karavīru kapa vietu saraksts:

  • Klapkalnciemā – pieciem 1PK kritušajiem somu jēgeriem;

  • Klapkalnciemā- 93 zināmiem, 4 nezināmiem 2PK kritušajiem Padomju armijas karavīriem;

  • Engures vecajos kapos- trijiem 2PK kritušajiem vācu lidotājiem;

  • Un piemiņas akmens leģionāru grupas kapteinim Nikolajam Straumem Pie Slokas-Talsu šosejas;

Plieņciema aktuāla tēma- Krasta iela un tās numerācija. Pie mums ieradās šīs ielas iedzīvotājs Raitis Lācis, lai izklāstītu problēmu. Daļa iedzīvotāju vēlas paturēt senāko ielas nosaukumu- Jomas iela, daļu apmierina Krasta ielas nosaukums. Zemes ierīkotāja Rudīte Kripa izklāstīja radušos situāciju un atbilstību adresu un numerācijas piešķiršanas noteikumiem. Šajā situācijā lūdzam pašvaldību pie šāda veida plānotām ielu nosaukumu maiņām- savlaicīgi informēt attiecīgajās adresēs dzīvojošos iedzīvotājus.

Šajā sapulcē tika prezentēta jaunās mājas lapas digitālā skice. Vēl pavisam nedaudz un mājaslapa engure.lv sāks savu dzīvi.

Šobrīd aktuāli ir kopā ar iedzīvotājiem lemt, ko un kā nākotnē vēlamies redzēt sava pagasta ciemu pludmalēs. Vai kādas konkrētas vietas iznomāt kafejnīcām, izklaidēm, sporta aktivitātēm? Vai redzam tikai atpūtas zonas ar zviļņiem? Mūsu spēkos šobrīd ir visiem kopīgi iespējama nākotnes vīzijas realizēšana.


Comments


bottom of page