top of page

Engures pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 6.sanāksme

Updated: Jun 15, 2022

Engures pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sestajā sanāksmē piedalījās: Baiba Dorne, Liene Rieksta, Kaspars Kārkliņš, Normunds Šērs, Mārcis Elstiņš, Māra Elvika, Toms Strēlis, Edīte Millere, Ivo Berkolds, Kristīne Fišere-Blumberga; Kristīne Raginska, Tukuma novada pašvaldības policijas pārstāvji- Armands Hohfelds un Pēteris Ivaņenko. Uz EPIKP sanāksmi uzaicināti Tukuma novada pašvaldības policijas pārstāvji, kuri iepazinušies ar L.Riekstas sagatavoto prezentāciju par satiksmes organizēšanu Plieņciemā un atbildēja uz dažādiem EPIKP pārstāvju jautājumiem gan par par gājēju pārejas ierīkošanu Engurē pie promenādes uz Jūras ielas, gan par pašvaldības policijas darba organizēšanu: 2-3 ekipāžas regulāri pārvietojas pa novadu, ir gatavi operatīvi reaģēt uz izsaukumiem visu diennakti, izsaukt pašvaldības policiju var pa tālr. 8881. Policija kapacitāte patreiz ir pietiekama- 35 darbinieki. Policijas uzdevumu vadlīnijas arī mainās- nav soda obligātums, nav mērķis visus sodīt.

Šajā sanāksmē izskan vairāki priekšlikumi:

  • EPIKP ierosina vasaras sezonā pieņemt darbā īpaši apmācītus cilvēkus, kas nodrošinātu noteikumu ievērošanu stāvvietās, Gausajā jūdzē, ciemu teritorijās- varētu konstatēt pārkāpumu, to fiksēt, uz vējstikla novietot soda kvīti un tālākās darbības jau veic policijas pārstāvji.

  • Par Plieņciemu- patreiz Plieņciemā darbojas zīme “dzīvojamā zona”, kura atļauj novietot auto jebkur un priekšroka ir gājējiem.Ierosinājums- nomainīt uz ātruma ierobežojošo zīmi “ 30 zona” un izvietot, kur tas nepieciešams, stāvēšanas aizlieguma zīmes. Tuvākajā laikā darba grupu dosies uz Plieņciemu, lai novērtētu situāciju, apzinātu problēmu un rastu risinājumus. Plieņciemā ir plānots izveidot stāvlaukumu pie kapiem un bērnu laukumiņu pludmalē, līdzko būs skaidrība par finanšu iespējām , jo projekti ir sadārdzinājušies par 40 procentiem.

  • Aktuāls jautājums- uguņošana naktīs:- ņemot kopumā novadā, tā nav liela problēma, bet atsevišķās vietās un pasākumos, cilvēkiem regulāri tiek traucēts naktsmiers. Katrs gadījums jāizskata atsevišķi un jāapzin problēma kopumā un jāmeklē risinājumi. Pilnīgi aizliegt uguņošanu nevar, bet pašvaldība var noteikt konkrētu laiku līdz cikiem vakarā var uguņot. Katrs gadījums ir jāizskata un jāvērtē atsevišķi.

  • Ierosinājums apzināt Engures pagasta biedrības un to darbības jomas, vīzijas, plānotos un realizētos projektus, jo bieži EPIKP apspriestie jautājumi pārklājas un jau tiek risināti kāda projekta ietvaros. Uz nākamo sanāksmi sagatavosim pārskatu par biedrību aktivitātēm un tad lemsim kādā formātā rīkot tikšanos.

  • Ierosinājums par apgaismojumu ieviešanu Plieņciemā Jomas/Strautu ielā un Plieņu ielā.Pārvaldes vad. K.Raginska informēja, ka patreiz visā novadā notiek apjomīgs ielu apgaismojuma energoaudits, katra esošā laterna tiek apsekota, uzmērīta un apkopota informācija. Plieņciemā ir norādītas Krasta iela un atzars uz kapiem, kur būtu nepieciešams apgaismojums.

Tiek turpināts darbs pie Engures pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes mājaslapas izveidi- engure.lv. Tiek diskutēts par lapas sadaļām, informāciju, saitēm u.c. Diskusijas par lapas uzturēšanas iespējām sadarbībā ar biedrībām.Comentários


bottom of page