top of page

Piekrastes zvejas laivu dzinēju reģistrācija

23/03/2023 - 30/06/2023


Laiva kārtībā – var doties jūriņā!


Informācija zvejniekiem par piekrastes zvejas laivu dzinēju reģistrāciju!

Latvijas Jūras administrācija informē par to ka Latvijas Republikas Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu “Par rūpnieciskās zvejas kuģu saraksta apstiprināšanu Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos 2023. gadam”, pamatojoties uz kuru piekrastes laivām, kurām Zemkopības ministrijas sarakstā nav norādīta dzinēja jauda, nav atļauts komerczvejā izmantot dzinējus, proti, aizliegts izmantot jebkādus - stacionāros vai uzkarināmos dzinējus. Papildus informācija: https://www.zm.gov.lv/lv/zvejas-kugu-saraksts-zvejai-baltijas-juras-un-rigas-juras-lica-piekrastes-udenos#jump


Pamatojoties uz šo Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas lēmumu, lai veiktu izmaiņas un reģistrētu dzinēju jaudu, zvejas laivu īpašniekiem līdz 2023. gada 30. jūnijam jāsazinās ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” kuģu reģistrs: 67062164; kr@lja.lv vai kuģošanas drošības inspekcija: 67062166; kdi@lja.lv).


Zvejniekiem nepieciešams:

1. Veikt zvejas laivas tehnisko inspekciju (tiek mainīts tips no “zvejas airu laiva” uz “zvejas motorlaiva”, noteikts, vai ar konkrēto dzinēju laiva var tikt droši ekspluatēta, noteikts papildu nepieciešamais aprīkojums, ja nepieciešams, koriģēts kuģošanas rajons un cilvēku skaits laivā, utt.). Vislabāk laivas inspekciju veikt kopā ar ikgadējo apskati, kas katru gadu aprīlī – maijā tiek organizēta zvejas laivu koncentrācijas vietās.

2. Pēc inspekcijas veikšanas jāvēršas Kuģu reģistrā ar iesniegumu zvejas laivas datu maiņai (iesniegums pieejams https://www.lja.lv/kugu-registrs/kugu-registresana/zvejas-laivu-registracija “Iesniegums zvejas laivas reģistrācijai”) un jānodod iepriekš izsniegtā reģistrācijas apliecība.

3. Jāapmaksā rēķins par zvejas laivas tehnisko inspekciju un reģistrācijas apliecības izsniegšanu (55 EUR), kuru izsniedz pēc ikgadējās inspekcijas veikšanas.

4. Jāsaņem jaunā reģistrācijas apliecība ar aktualizētiem datiem.


Jūsu Engures pagasta pārvaldeComentários


bottom of page