top of page

Aizvadīta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sapulce

✔️ 26.10.2023. Engures vidusskolas zālē norisinājās tikšanās, kura bija plaši apmeklēta.

Paldies ikvienam sapulces dalībniekiem.

✔️ Procesa atbalstam: https://www.tukums.lv/lv/daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-parvaldisana


✔️ Kontaktinformācija:

🔰par energopārvaldības jautājumiem:

energopārvaldnieks Toms Akmentiņš (toms.akmentins@tukums.lv vai zvanot uz numuru +371 25595611)

🔰 par kopsapulces telpu nodrošinājumu:

Engures pagasta pārvaldes vadītāja: Kristīne Raginska (kristine.raginska@tukums.lv vai zvanot uz numuru +371 26619416)


🔰 konsultācija māju vecākajiem:

izpilddirektora vietniece Baiba Pļaviņa (baiba.plavina@tukums.lv )


🔰 Par zemes jautājumiem:

Īpašumu nodaļas vadītāja vietniece zemes ierīcības jautājumos Vineta Salmane (T: +371 22009228)


✔️ Sapulces prezentācija pieejama: https://www.tukums.lv/lv/daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-parvaldisana#tiksanas-ar-daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-ipasniekiem-par-maju-parvaldisanas-un-apsaimniekosanas-jautajumiem-engure-26102023-prezentacija

Comments


bottom of page