top of page

Teritorijas apsekošana dabā

Tukuma novada teritorija Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē novada iedzīvotājus un uzņēmējus, ka aģentūras darbinieki laika periodā no aprīļa līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu sagatavošanu Tukuma novada teritorijai – teritorijas apsekošanu dabā.

- Aģentūras uzdevums ir iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs.

- Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā (ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā iespējams uzrādīt).

- Lauka apsekošana var skart jebkuru vietu novada teritorijā!


Apsekošana notiks no 1/04/2023 līdz 31/12/2023 Vairāk informācijas: https://ieej.lv/ChXRkComments


bottom of page