top of page
34 (1).JPG

Engures osta 

Ostas kapteinis Agris Stulbergs (jahtu, kemperu novietošana, stāvēšana), tālr. 29172323, e-pasts: marineengure@gmail.com

 

Ostas pārvaldnieks Jānis Megnis (ostas administratīvie jautājumi), tālr. 29238127, e-pasts: rojasosta@apollo.lv

Engure ir zvejas un jahtu osta, kura nodrošina reģiona ekonomisko aktivitāti un objektīvi nav pamata prognozēt aktīvu starptautisko kravu apstrādi ierobežotās teritorijas dēl. Vienlaicīgi Tukuma novads, kurā atrodas Engures osta ir viens no piejūras reģioniem, kur zivju pārstrādes uzņēmumu koncentrācija ir viena no augstākajām valstī un tas nodrošina pastāvīgas darbavietas novada un tuvējo pilsētu un ciematu t.s. Jūrmalas, Talsu un Mērsraga iedzīvotājiem. Šo uzņēmumu veiksmīga darbība ir ļoti nozīmīga ne vien Tukuma novadam, bet visas valsts mērogā, jo lielākā daļa produkcijas tiek eksportēta uz ārvalstīm.Engures ostas teritorijā vēsturiski darbojas zivju apstrādes uzņēmums SIA “Unda”, kura produkcija tiek eksportēta uz Eiropas Savienības valstīm un ASV. Ostas teritorijā sekmīgi darbojas okeāna katamarānu ražotne ‘’O Yachts’’, kas ir unikāla visas valsts mērogā un kurā uzbūvētais katamarāns 2021. gadā ir atzīts par “Gada katamarānu” pasaulē nominācijā virs 55 pēdām. Jaunu elpu ir ieguvis vecais kuģu remonta cehs, kurā darbojas SIA “Invessel” un kurš 2020. gadā uzsācis jaunu zvejas kuģu un laivu ražošanu. Vēl ostā darbojas zvejas tīklu ražotne un  piekrastes zvejniecības  uzņēmumi.

 

Sailing

Engures ostas pārvaldes jahtu piestātnes pakalpojumu un sauzemes teritorijas izmantošanas izcenojumi

2020. gadā ar  ES Pārrobežu projekta EST-LAT 55 “Burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla izveides uzlabošana Igaunijā un Latvijā ietvaros” līdzfinasējumu ir izbūvēta jauna infrastruktūra jahtu apkalpošanai (t.sk. atjaunots dziļums ostas akvatorijā, uzbūvēts slips, piestātne kuteriem un jahtām, izbūvēts krasta nostiprinājums, uzbūvēts sanitārais mezgls, rekonstruētas vadlīnijas zīmes un uzstādītas peldošās navigācijas zīmes). Kopējās projekta izmaksas sastāda 731637 EUR (t.sk. ES līdzfinasējums 563742 EUR)

Šobrīd ostā tiek turpināti infrastruktūras jahtu pieņemšanai attīstības projekti (t.sk. degvielas uzpildes iekārtas un papildus peldošo piestātņu uzstādīšana) izmantojot ES  Igaunijas-LatvijasPārrobežu sadarbības programmas projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” resursus. Kopējais projekta finansējums sastāda 100 000 EUR (t.sk. ES līdzfinasējums 85 000 EUR)

Projekti īstenoti sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREGIgaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam.

https://estlat.eu/en/estlat-results/eastbaltic-harbours.html

https://www.eastbaltic.eu

horizontalais.jpg
bottom of page