top of page

trešd., 22. marts

|

Engure

„Kas mums ir ko vajadzētu , lai dzīve un darbs manā pagastā būtu labāka”

Aktīvie Engures pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji, biedrību un pašvaldības pārstāvji- tiekamies jau 22.martā pl.17.30, lai parunātu par problēmām un vajadzībām Engures pagastā. Esi aktīvs un iesaisties sava pagasta attīstībā!

„Kas mums ir ko vajadzētu , lai dzīve un darbs manā pagastā  būtu labāka”
„Kas mums ir ko vajadzētu , lai dzīve un darbs manā pagastā  būtu labāka”

Laiks un vieta

2023. g. 22. marts 17:30 – 19:30

Engure, Jūras iela 114, Engure, Engures pagasti, LV-3113, Latvia

Par pasākumu

"Partnerība laukiem un jūrai" aicina pagasta iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrību pārstāvjus uz tikšanos par tēmu

"Kas mums ir un ko vajadzētu, lai dzīve un darbs mūsu pagastā būtu labāka"

Ko mēs darīsim:

15 min: īss atskats par paveikto LEADER programmas ietvaros, īpašu uzmanību veltot konkrētajam pagastam;

15 min: Informācija par Vietējās teritorijas stipro un vājo pušu izvērtējumu (balstīts uz anketēšanas rezultātiem), dodot iespēju klātesošajiem papildināt sadaļas;

1 h 15 min: Darbs grupās- vietējās teritorijas vajadzību apzināšana, to prioritizēšana, ar mērķi iegūtos rezultātus iekļaut Partnerības attīstības stratēģijā un iespēju robežās- rīcību plānā.

Turpmākos 5 gadus biedrības, uzņēmēji un pašvaldība varēs pretendēt uz atbalstu tādu projektu īstenošanai, kas ir atbilstoši stratēģijai un rīcības plānam, attiecīgajiem MK noteikumiem un kuriem atbalstu nav iespējams saņemt citos fondos.

15 min: Noslēgums, darba grupu rezultātu apkopojums.

! Aicinām būt aktīviem un iesaistīties sava pagasta darba grupā.

Dalies ar pasākumu

bottom of page