top of page

Engures pagasta pārvalde

Adrese

Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113

Facebook

Engures pagasta pārvaldes Facebook lapa

Kontakti

E-pasts: engure@tukums.lv

Tel: +371 63161234

Engures pagasta pārvaldes darbinieku un iestāžu vadītāju kontakti

Pārvaldes vadītāja

Kristīne Raginska

tel.26619416

kristine.raginska@tukums.lv

Pārvaldes sekretāre

Daiga Ozoliņa

tel. 63161234, 24400167

engure@tukums.lv

daiga.ozolina@tukums.lv

Kasiere - lietvede, zvejas licenču speciāliste

Ieva Artmane - Urstiņa

tel. 63180948, 29462606

ieva.artmane-urstina@tukums.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste

Inese Tukiša

tel. 63180948, 28014717

inese.tukisa@tukums.lv

Projektu vadītāja

Kristīne Upeniece 

tel. 26 232 634

kristine.upeniece@tukums.lv

Kultūras nama vadītāja

Līga Fībiga

tel. 26130554

liga.novika@tukums.lv

Kultūras pasākumu organizatore

Agnese Mackeviča

tel. 28335898

agnese.mackevica@tukums.lv

Būvvalde

Informējam, ka ar 2021.gada 1.jūliju novada teritorijā būvniecības procesu pārrauga Tukuma novada būvvalde.

https://www.tukums.lv/lv/buvvalde

Sociālie darbinieki

Valda Kolma

tel. 24207285

valda.kolma@tukums.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Agnese Baranova

tel. 63180946, 22010953

agnese.baranova@tukums.lv

Bāriņtiesas locekle

Inese Semeneņa

tel. 24400171

inese.semenena@tukums.lv

Pašvaldības policijas priekšnieks

Armands Hohfelds

tel. 63125050 ; 8881

policija@tukums.lv

Engures Saieta nama izstāžu kuratore un tūrisma speciāliste

Jolanta Kraukle

tel. 24400170

jolanta.kraukle@tukums.lv

saietanams.engure@tukums.lv

Tūrisma speciāliste un pasākumu organizatore

Lelde Lapiņa

tel. 24400170

lelde.lapina@tukums.lv

Engures Mūzikas un mākslas skolas direktore

Ina Ineta Gailāne

tel. 63161384, 26595653

enguresmms@tukums.lv

Engures vidusskolas direktore

Ilze Kalnozola

tel. 63161231

ilze.kalnozola@engure.lv,

vidusskola@engure.lv

Engures PII „Spārīte” vadītāja

Sandra Ozoliņa

tel. 63161637, 26565059

sparite@tukums.lv

Engures bibliotēkas vadītāja

Baiba Rorbaha

tel. 24400168

biblioteka.eng@inbox.lv

Apšuciema bibliotekāre

Līga Tomele

tel. 26249838

liga.tomele@tukums.lv

Bērzciema bibliotekāre

Sairīte Bicēna

tel. 29690335

sairite.bicena@tukums.lv

Komunālās daļas vadītājs

Jurijs Semeneņa

tel. 23272447

komunaladala@engure.lv

jurijs.semenena@tukums.lv

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks

Jurijs Semeneņa

tel. 23272447

komunaladala@engure.lv

jurijs.semenena@tukums.lv

Engures ostas pārvaldnieks

(ostas administratīvie jautājumi)

Jānis Megnis

tel. 29238127

rojasosta@apollo.lv

Engures ostas kapteinis
(jahtu, kemperu novietošana, stāvēšana)

Agris Stulbergs

tel. 29172323

marineengure@gmail.com

Donate
bottom of page