top of page
evs-skola-940x310.png

Vidusskola

Skola pie jūras, mūsu paaudžu skola jau 215 gadus.

Šobrīd skolā četrās izglītības programmās mācās 230 skolēnu, strādā 30 pedagogu un 20 tehnisko darbinieku. Par savējo Engures vidusskolu ir izvēlējušies saukt skolēni ne tikai no Engures un Engures pagasta ciemiem, bet arī no Sēmes, Zentenes, Rideļiem, Mērsraga, Lapmežciema. Skolā ir silti un gaiši, ir nodrošināta visa veida palīdzība skolēniem – medmāsa, sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, karjeras konsultants. Strādājam, mācāmies un darbojamies, lai sasniegtu skolas izvirzīto vīziju – atbalstošā vidē motivēts skolēns apguvis prasmes darboties mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte"

Iestādē darbojas 5 grupas, kuras apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, kopumā iestādi apmeklē 106 bērni. Iestādē strādā radošs un atraktīvs kolektīvs, kas rotaļu veidā palīdz pirmsskolas vecuma bērniem apgūt lielās dzīves skolas gudrības. Kopīgās rotaļās izzinām dabu un apkārtējo pasauli, iepazīstamies ar grāmatu pasauli, attīstam valodu, iepazīstamies ar skaitļu pasauli, iepazīstamies ar latviešu tautas folkloru un tradīcijām.

spariite-1-400x294.jpg.png
EngMuzika_Maksla.JPG

​Mūzikas un mākslas skola

Engures Mūzikas un mākslas skolas aizsākums ir deviņdesmitie gadi, kad ar Tukuma rajona padomes un vietējās pašvaldības atbalstu tiek dibināta Engures Mākslu skola. Par skolas dzimšanas dienas datumu kļūst 1994. gada 7. janvāris. 2002. gadā skola tiek pārdēvēta par Mūzikas un mākslas skolu. Par skolas otro dzimšanas dienu tiek dēvēts 2009.gada 6.februāris, kad skola iegūst savas patstāvīgās telpas, saņemot kā 15-tās gadadienas jubilejas dāvanu jaunu skolas ēku, celtu tieši skolas vajadzībām.

Skola akreditēta līdz 2027. gada 31. martam. Tā ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kur audzēkņi mācās saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmām.

https://enguresmms.lv

+371 63161384

bottom of page