top of page

otrd., 12. dec.

|

Engure

Tikšanās ar namu apsaimniekotāju SIA "Kurzemes nami"

Tikšanās ar namu apsaimniekotāju SIA "Kurzemes nami"
Tikšanās ar namu apsaimniekotāju SIA "Kurzemes nami"

Laiks un vieta

2023. g. 12. dec. 18:00 – 19:20

Engure, Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113, Latvia

Par pasākumu

 Svarīga informācija daudzzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem! 12.12.2023 Engures kultūras nama zālē SIA "Kurzemes nami" prezentēs izstrādāto piedāvājumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos. - Procesa atbalstam: https://www.tukums.lv/.../daudzdzivoklu-dzivojamo-maju... -Kontaktinformācija: --par energopārvaldības jautājumiem: energopārvaldnieks Toms Akmentiņš (toms.akmentins@tukums.lv vai zvanot uz numuru +371 25595611) --par kopsapulces telpu nodrošinājumu: Engures pagasta pārvaldes vadītāja: Kristīne Raginska (kristine.raginska@tukums.lv vai zvanot uz numuru +371 26619416) --konsultācija māju vecākajiem: izpilddirektora vietniece Baiba Pļaviņa (baiba.plavina@tukums.lv ) --Par zemes jautājumiem: Īpašumu nodaļas vadītāja vietniece zemes ierīcības jautājumos Vineta Salmane (T: +371 22009228)

Dalies ar pasākumu

bottom of page