top of page

Uzsākta pozitīva sadarbība ar brīvprātīgajiemBiedrība "Piekrastes Konvents" ar Aktīvo Iedzīvotāju Fonda atbalstu ir realizējusi projektu "Brīvprātīgā darba veicināšana" biedrības kapacitātes stiprināšanai. Projekta gaitā ir izveidota biedrības brīvprātīgo piesaistes stratēģija un realizētas dažādas idejas brīvprātīgo piesaistei. Projekta aktivitātes paredzēja gūt biedrībai jaunas zināšanas un pieredzi par brīvprātīgā darba attīstību citās organizācijās, kā arī izstrādāt un ieviest brīvprātīgā darba attīstības stratēģiju savā organizācijā. Projekta gaitā uzsākām ieviest izstrādāto brīvprātīgā darba attīstības stratēģiju un daudzu ideju realizācijai tika piesaistīti brīvrpātīgie. Tas ļāva palielināt cilvēkresursu kapacitāti un dažādot biedrības ieņēmumu avotus, darbības virzienus, kā arī palielināt īstenoto aktivitāšu skaitu. Ko tad mēs spējām realizēt? Kopš projekta uzsākšanas esam organizējuši vietējās Engures apkaimes kopienas apmācību IT un Sensoru programmēšanā. Iesaistot jauniešus, veidojuši dažādus socialos un kultūras pasākumus. Šajā vasarā organizētas dienas darbnīcas bērniem. Kopā ar aktīvākajiem Engures jauniešiem tapis pirmais vietējais mūzikas un mākslas festivāls "Jautrais Vilnis". Festivālā piedalījas gan dalībnieki no Engures apkaimes, gan Mērsraga un Ķekavas jaunieši. Vasaras sākumā uz saulainu pēcpusdienu pie mums viesojās Sergejs Jēgers ar ēdienu gatavošanas meistarklasi. Biedrībā tagad darbojas mākslas studija un arī pasniedzam privātstundas matemātikā. Tāpat biedri ir vairākkārt devušies uz apmācībām par Eiropas Solidaritātes Korpusa brīvrātīgā darba veicināšanas iniciatīvu, un redz perspektīvas darboties šīs programmas ietvaros gan piedāvājot apkaimes jauniešiem iespēju doties uz Eiropu, gan arī uzņemot Eiropas jauniešus pie sevis. Redzam ka daudz biedrības idejas varam realizēt sadarbībā ar Eiropas jauniešiem. Atskatoties uz paveikto, lielākais ieguvums no projekta ieviešanas ir zināšanas un pieredze par brīvprātīgā darba organizēšanu. Redzam, ka tas ilgtermiņā ļaus aktīvi darboties un realizēt biedrības mērķus, kā arī dalīties pieredzē ar citām organizācijām. Brīvprātīgo tīkls ilgtermiņā var veicināt arī citu Engures apkārtnes biedrību un iedzīvotāju sociālās aktivitātes pieaugumu. Projektu „Brīvprātīgā darba veicināšana” (reģ.Nr. AIF/2021/IK/54) finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo Iedzīvotāju Fonds".

Vairāk par biedrības aktivitātēm meklējiet - www.piekrasteskonvents.lv

コメント


bottom of page